Challenge a Boss
Room_Boss.jpg لیدر هر گروه می تواند به صورت روزانه از طریق ساختمان Guild Hall ، مبارزه ای را برای تمامی اعضای گروه به عنوان Challenge a Boss آغاز کند تا از طریق شرکت در آن ، اعضای گروه بتوانند Honor Badges و یا Merit بدست آورند . هنگامی که رئیس فعال می شود، تیم دارای 30 دقیقه زمان برای شکست دادن او و دریافت HB است. پاداش ها بر اساس میزان آسیب به او اعمال می شود. اگر او شکست خورده باشد، پاداش ها بیشتر خواهد شد.

نکته هایی در مورد این قسمت • اعضای آفلاین که نمیتوانند حداقل یک بار در 30 دقیقه به رئیس حمله کنند پاداش HB را دریافت نخواهند کرد.
 • در هر ضربه / مهارت ( hit/skill ) بالقوه 35،000 ضربه وجود دارد، بنابراین اگر قهرمان شما 50،000 آسیب را در حمله انجام دهد، آن را به 35،000 کاهش می دهد. Boss 4 دارای 20،000 ضربه برای هر ضربه / مهارت است.
 • هر عضو می تواند در طول این رویداد مبارزه با رئیس بدون در نظر گرفتن پرداخت بیشتری از shard و یا دونات کردن شارد ( guild donation ) وارد شود. مقدار شارد مورد نیاز از طریق استفاده از دکمه استارت از ( guild donation ) از بانک گروه وقتی رئیس شروع می شود کم می شود . (اگر چه 15 ثانیه برای حمله مجدد زمان وجود دارد، اما بازیکنان می توانند با پرداخت اعتبار های گروه ( guild credits ) بدون صرف مدت زمان ، دوباره وارد نبرد شوند )
 • کل خسارت در پایان دوره مبارزات فردی شرکت کنندگان محاسبه می شود. کل میزان خسارت تمام اعضاء که در مبارزه با رئیس وجود دارد، تجمعی است؛ این بدان معنی است که میزان سلامتی ( HP ) از بین بردن رئیس به شمار می آید که کل میزان خسارت اعمال شده است. هنگامی که کل خسارات بیش از HP رئیس باشد ، هیچ کس نمی تواند دور جدید برای حمله را شروع کند، با این حال افرادی که در حال مبارزه با رئیس هستند ممکن است دور خود را به پایان برسانند و آسیب آنها به پاداش ها محسوب می شود.
 • فقط قهرمانان مجاز به ورود در نبرد علیه رئیس ها می باشند . سربازان و جادوها مجاز نیستند (شما می توانید از 2 جادوئی که در بازی ارائه شده است استفاده کنید. شکست نا پذیرSpell_Guardian_Angel.png و تقویت کننده Spell_Ares'_Fervor.png). هنگامی که یک قهرمان می میرد، او بعدا احیا نمی شود. 15 ثانیه زمان برای شرکت مجدد در نبرد را دارید که می تواند با پرداخت اعتبارات گروه ( guild credits ) آن را کوتاه کنید . اما تنها آنهایی شما به گروه داده اید را می توانید مصرف کنید نه از کل ذخایر گروه .
 • اعضا میتوانند در طول هر رویداد 30 دقيقه ای ، به تعداد زيادی ( نا محدود ) با رئیس مبارزه کنند. این به این معنی است که اعضا میتوانند به نبرد وارد شوند و یا خارج شوند در مدت 30 دقیقه تا پایان نبرد اعلام شود .
 • هنگام ورود به جنگ، اعضا 3 دقیقه (به عنوان مثال در سایر نبردها مانند : Arena، Dungeon، HBM و Raiding) برای یک دور کامل برای حمله به رئیس زمان دارند. بازیکنان به طور خودکار پس از 3 دقیقه از نبرد خارج شده و باید دوباره وارد مبارزه شوند.
 • با به روز رسانی اخیر بر روی مبارزه ها با رئیس ، تنها 5 بازیکن به عنوان شرکت کنندگان در این رویداد به صورت همزمان محدود شده اند ، حتی اگر 10 یا بیشتر از بازیکنان شرکت کنند. این به منظور از جلوگیری از کلاهبرداری نمره بر محدودیت امتیاز داده شده حمله به رئیس است.
 • 10 ثانیه زمان بین استفاده از جادوها وجود دارد، آنها هم نمی توانند همزمان استفاده شوند. Invincible Spell_Guardian_Angel.png آسیب را به صفر کاهش می دهد، اما کما ( COMA ) را تحت تاثیر قرار نمی دهد. برای جلوگیری از حملات اولیه رئیس ، ابتدا از Invincible Spell_Guardian_Angel.pngاستفاده کنید، سپس به منظور بالا بردن میزان آسیب رسانی به رئیس از مهارتی مانند Celebrateهیروی Pumpkin Duke در کل نبرد استفاده کنید .
 • قهرمانان مورد نظر را در محل قراردادن قهرمان ها برای شروع به نبرد انتخاب کنید . قهرمانان باید زنده باشند. پس از کشته شدن قهرمان های خود به دست رئیس ، صفحه اصلی تحت تأثیر قرار نگرفته و قهرمانان زنده باقی می مانند. قهرمانان همیشه در سلامت کامل وارد نبرد می شوند.
 • با ساخت ششمین پایگاه قهرمان ها ( hero base ) ، شما می توانید با 6 قهرمان به مبارزه با رئیس بپردازید .
 • هر بازیکن می تواند در کمترین میزان با قراردادن قهرمان های خود در کنار رئیس و استفاده از Invincible Spell_Guardian_Angel.png حداقل 1 ضربه به رئیس وارد کند .
 • بازیکنانی که دارای قدرت بیشتری نسبت با سایر اعضا هستند می بایست قبل از 29 درصد باقیمانده از میزان سلامتی رئیس ، از نبرد خارج شده تا سایر اعضا با حمله و اتمام این نبرد ، از پاداش مناسب تری برخوردار شوند .
 • بیش از 3 بازیکن می توانند حداکثر مدال های افتخار را با اجازه دادن به بازیکنان با قدرت کم تا زمانیکه حمله بعدی خود به 34.8 میلیون ضربه برسد، دریافت کنند. زمانی که رئیس با 35 میلیون باقی مانده است، همه حملات می کنند. از آنجایی که بسیاری از بازیکنان می توانند به صورت همزمان به رئیس حمله کنند و هر حمله تا زمانی که حمله این بازیکنان به پایان نرسیده (3 دقیقه عبور کند، تمام قهرمانان بمیرند، یا رئیس بمیرد) بیش از سلامت کامل رئیس می توانند میزان آسیب رسانی به آن را اعمال کنند .