FB_IMG_1443142725305.jpg

معرفی هیرو

Dread Drake که به صورت مخفف به DD معروف است ، جزء دسته های لجندری هست که دارای سرعت حرکت بالا و یکی از هیروهایی است که میزان سلامتی بالایی در میان دیگر هیروها دارد .او همچنین به عنوان کاپیتان دزد دریایی شناخته می شود.  • این هیرو تنها از طریق Gem roll و یا کارت هیروهای لجندری و رویدادها به دست می آید.
  • این هیرو با توجه به داشتن مهارت بالا و میزان سلامتی بسیار بالای خود ، از بهترین هیروهایی است که می تواند سطح بالایی از تخریب زمین دشمن را داشته باشد و از طرفی می تواند به عنوان یک هیرو مطمئن و قوی در پیشاپیش هیروها قرار گیرد .
  • این هیرو بعد از هر حمله 90 انرژی کسب می کند که پس از 3 حمله متوالی می تواند از مهارت خود به طور کامل استفاده کند .
  • مهارت Dread Drake به طور خودکار در صورتی که نوار انرژی 100٪ شود در Raids، Dungeons، Arena و غیره ، فعال می شود.
  • اگر Dread Drake را به منظور دفاع در Raid همراه با هیروهایی شبیه Santa Boom, Warlock, Harpy Queen, Grizzly Reaper, Pixie و غیره ( هیروهایی که از راه دور دشمن را مورد اصابت قرار می دهند یا دارای منطقه آسیب رسانی هستد ) قرار دهید ، در صورتی که این هیرو دچار بی حرکتی از طریق دشمنان نشود ، مهارتش به صورت خودکار بلافاصله فعال می شود.
  • اگر Dread Drake در Raid، Arena و یا محیطی قرار گیرد که دور از اهدافش باشد ، او ابتدا اهداف را از بین خواهد برد و سپس با مهارت Cannon Blast خود ، آسیب خواهد رساند.

اطلاعات مهارت شخصی هیرو

مرحله اول :
به میزان 90% قدرت تخریب به 4 هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 45% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).

مرحله دوم :
به میزان 100% قدرت تخریب به 5 هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 50% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).

مرحله سوم :
به میزان 110% قدرت تخریب به 6 هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 55% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).

مرحله چهارم :
به میزان 120% قدرت تخریب به 6 هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 60% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).

مرحله پنجم :
به میزان 130% قدرت تخریب به 7هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 65% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).

مرحله ششم :
به میزان 140% قدرت تخریب به 7 هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 70% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).

مرحله هفتم :
به میزان 150% قدرت تخریب به 8 هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 75% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).

مرحله هشتم :
به میزان 160% قدرت تخریب به 8 هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 80% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).

مرحله نهم :
به میزان 170% قدرت تخریب به 9 هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 85% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).

مرحله دهم :
به میزان 180% قدرت تخریب به 10 هدف تصادفی به مدت 1.5 ثانیه که موجب بی حرکت ماندن آنها می شود را دارد . به مدت 2.5 ثانیه ، 90% از حملاتی که به آن وارد می شود را خنثی می کند .دارای سطح 5 از تلنت Revitalize و بازسازی سریع انرژی است. ( استفاده مجدد مهارت : 3 ثانیه ).
تلنت های پیشنهادی
Talent_War_God.png War God ----->استفاده شده در : Arena, Raids, Dungeon ----->مشخصات تلنت : افزایش ATK با XX٪ ----->علت استفاده : War Godباعث افزایش آسیب رساندن هیرو می شود و او را قوی تر می کند.
Talent_Bulwark.pngBulwark -----> استفاده شده در :در تمامی حالات بازی مورد استفاده قرار می گیرد ----->مشخصات تلنت : افزایش ATK و حداکثر HP در نبرد با XX٪ ----->علت استفاده : با افزایش دادن میزان سلامتی خود ، او را قوی تر می کند
Talent_Stone_Skin.pngStone_Skin -----> استفاده شده در :در تمامی حالات بازی مورد استفاده قرار می گیرد ----->مشخصات تلنت : خسارت با XX٪ کاهش می یابد. ----->علت استفاده : باعث کاهش میزان صدمه دیدن در ابتدای نبرد شده در نتیجه ، آسیب رساندن به این هیرو بسیار سخت می شود .
Talent_Corrode.pngCorrode ----->استفاده شده در :در حالت های PvP ----->مشخصات تلنت : دارای XX٪ شانس برای کاهش انرژی از ۳ تا دشمنان نزدیک به خود در XX زمانی که مورد حمله قرار گرفت. ----->علت استفاده : استفاده کردن این هیرو به عنوان هیرو پیشرو ( یا همان تانک ) به این معنی است که می تواند به طور دائم و موثر ، انرژی نیروهای دشمن را در سطح پایینی نگه دارد .
Talent_Life_Drain.pngLife Drain -----> استفاده شده در :در تمامی حالات بازی مورد استفاده قرار می گیرد ----->مشخصات تلنت : هر زمانی که هیرو حمله ای را انجام می دهد، میزان سلامتی خورد را XX% بازیابی می کند. ----->علت استفاده : اگر شما این تلنت را با او ترکیب کنید، او عملا شکست ناپذیر خواهد بود.
Talent_Sprint.pngSprint -----> استفاده شده در :Arena, Raids, Dungeon ----->مشخصات تلنت : افزایش سرعت حرکت با XX٪ ----->علت استفاده :با داشتن بالاترین میزان سلامتی در بین تمامی هیروها و مهارتی که می تواند صدمه زیادی به دشمنان وارد کند ، در واقع شما می خواهید او را با تمام سرعت در مقابل همه قرار دهید.